Názov:

Pragmatismus

Author:

William James

Popis: Nové meno pre staré spôsoby myslenia.... Pragmatická metóda je primárne metódou riešenia problémov, ktoré sú inak neriešiteľné. Je svet jeden alebo mnohý? - determinovaný alebo slobodný? - materiálny alebo duchovný? - toto sú pojmy, z ktorých každý jeden by mohol o svete platiť, a diskusie o týchto pojmoch nemajú konca. Pragmatická metóda v týchto prípadoch spočíva v nájdení praktických dôsledkov. Aký by malo praktický dopad, keby jedno tvrdenie bolo bližšie k pravde ako druhé? Ak sa žiadny takýto dôsledok nedá nájsť, potom majú obidve tvrdenia prakticky rovnaký význam a celá debata je bezobsažná. (s.38)

Obálka:

Úryvky z knihy:

(K téme : Čo je to pravda? )
myšlienky /ktoré samotné sú len časťami našej skúsenosti/ sa stanú pravdivými potiaľ, pokiaľ nám pomáhajú dostať sa do uspokojivých vzťahov k iným častiam našej skúsenosti… Každá myšlienka…, ktorá spája veci uspokojivo, pracuje bezpečne, zjednodušuje, usporí prácu, je práve natoľko a potiaľ pravdivá, pravdivá inštrumentálne. To je 'inštrumentálny' názor na pravdu…, názor, podľa ktorého pravda v našich myšlienkach znamená ich moc pôsobiť... s.43

(K téme : Aký je vzťah vedy a náboženstva? )
Náboženstvo je ako námesačný, pre ktorého sú skutočné veci prázdne. s. 33Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk