Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský    
Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: "Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých."
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Ježiš Nazaretský    
Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: "Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých."
O
O
----

Zdroj: Ev podľa Marka 10,44
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk