Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Láska a nenávisť k veci, ktorú si predstavujeme ako slobodnú, musí byť s rovnakej príčiny väčšia ako k veci nevyhnutnej.
O
O
----

Zdroj: B.Spinoza: Etika,3P49
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk