Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Pokiaľ myseľ chápe všetky veci ako nevyhnutné, potiaľ má nad nimi väčšiu moc, čiže menej im podlieha.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,5P6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk