Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Nenávisť sa stupňuje vzájomnou nenávisťou a naopak láskou sa môže celkom stratiť.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,3P43
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk