Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Moc boha je sama jeho esencia.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Moc boha je sama jeho esencia.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Moc boha je sama jeho esencia.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Moc boha je sama jeho esencia.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Moc boha je sama jeho esencia.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk