filozofia čiernych dier
filozofia čiernych dier

Kategória: filozofia kozmológie

predchádzajúca škola      nasledujúca školaVýroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo je smrť?

Niekto : Po smrti odchádza naša duša cez čiernu dieru do večnosti. Preto sú aj tie zážitky navrátivších sa z klinickej smrti, že prechádzali cez tunel, na konci ktorého bolo svetlo. >>

Na otázku Existuje posmrtný život?

Niekto : Po smrti odchádza naša duša cez čiernu dieru do večnosti. Preto sú aj tie zážitky navrátivších sa z klinickej smrti, že prechádzali cez tunel, na konci ktorého bolo svetlo. >>

Na otázku Kde je Boh?

Niekto : Podľa fyzikov, dochádza v čiernych dierach k zrúteniu časopriestoru. Boh je tiež mimo priestor a čas a teda je v čiernej diere, alebo za ňou. >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk