Čuang-c

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Čuang-c

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

-369 až -286

Čuang-c’ (čín. pchin-jin: angl. Zhuāng Z,Zhuang Zhou,Zhuangzi ,Chuang Tzu) bol čínsky filozof.[1] Bol najvýznamnejším zástancom a propagátorom taoizmu, ktorý v oblasti ontológie vychádzal z rovnakých názorov ako Lao-c’. Čuang-c' však na rozdiel od Lao-c'a neuznáva možnosť prirodzeného usporiadania spoločnosti na základe neustáleho poznávania taa myslením. Čuang-c' individualizuje poznanie taa až do tej miery, že mu ide o subjektívne oddanie sa okolitému dianiu, avšak pri nezaujatosti a bez emócií: ide mu o proces zabúdania (wang), ktorý postupuje od zabúdania rozdielov správneho a nesprávneho až k absolútnemu zabudnutiu celého tohto procesu. Vyvrcholením je vedenie, ktoré prestáva byť vedením. Majster Čuang sa považuje za najpoetickejšieho zo všetkých čínskych filozofov. Stal sa filozofom maliarov a básnikov. Zdroj> wikipedia, Filit


Filozofická škola: taoizmus


Diela : the Zhuangzi, which is one of the foundational texts of Taoism

Povedali o ňom

Niekto : Čuang-c’ zdieľa Lao-c -eho opovržlivé stanovisko k podrobnej konfuciánskej mravnej náuke, ktorá podľa neho predstavuje výraz straty pôvodnej cnostnej podstaty. >>

Niekto : Čuang-c’ sa snaží otriasť falošnými istotami v názoroch poukazom na relativitu skúseností a hodnotových merítok. Slavným príkladom je jeho "sen o motýľovi" >>

Niekto : Čuang-c’ taktiež poukazuje na hranice jazyka: tao sa dá popísať iba v paradoxoch, vo formuláciách, ktoré sa samy popierajú. >>

Niekto : Osvojiť si tao vnútorne sa dá iba na ceste mystiky, popísanej s využitím obrazov. Duch sa musí ukľudniť, práve tak ako až kľudná voda sa prejasní. Musí sa vzdať odporu a to ho ponesia ako list vo vetre. (ad Čuang-c’) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk