Gottlob Frege

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Gottlob Frege

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1848 až 1925

analytická filozofia,Zalozil metodu skumania, kt. spociva v tom, ze sa skonstruuje urcity formalny aparat /formalny system/ a jeho prostrednictvom sa modeluje skumana oblast. Rozlisil Sinn (zmysel) a Bedeutung (vyznam , denotát, predmet). Zmysel je to ako sa k denotátu dopracujeme.


Filozofická škola: analytická filozofia matematizmus


Diela : Begriffsschrift (1879)
Die Grundlagen der Arithmetik (1884)
Grundgesetze der Arithmetik,I (1893)
Grundgesetze der Arithmetik II (1903)

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk