Wilhelm Windelband

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Wilhelm Windelband

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1848 až 1915

bádenská škola, teoretik vedy. Základná otázka - hľadanie rozdielu medz prirodnými a duchovnými vedami - apodiktický súd vs. asertorická veta. Prírodné vedy majú podľa Windelbanda nomotetickú povahu, t. j. skúmajú všeobecné zákony, zatiaľ čo historické vedy sú idiografické, t. j. zaoberajú sa zvláštnym, jednotlivým.


Filozofická škola: bádenská škola


Diela : Novoveka filozofia

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk