Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Príkaz neprotiviť sa zlu násilím , uznávame ako každý iný, ale netreba neprikladať tomuto príkazu zvláštny výnimočný význam, ako to čina sektári.....Príkaz nemá ani väčší ani menší význam než ako všetky ostatné príkazy a človek, ktorý poruší zo slabosti ktorékoľvek prikázanie, práve tak ako príkaz neprotiviť sa, neprestáva byť kresťanom, ak pritom skutočne verí.
O
O
----

Zdroj: Lev Nikolajevič Tolstoj : Království boží ve vás, s.42
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk