Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Lev Nikolajevič Tolstoj : Príkaz neprotiviť sa zlu násilím , nie je nimi zavrhovaný, ale uznávaný ako každý iný, ale len neprikladajú tomuto príkazu zvláštny výnimočný význam, ako to čina sektári.....Príkaz nemá (podľa cirkvi) ani väčší ani menší význam než ako všetky ostatné príkazy a človek, ktorý poruší zo slabosti ktorékoľvek prikázanie, práve tak ako príkaz neprotiviť sa, neprestáva byť kresťanom, ak pritom skutočne verí. (ad kresťanstvo)
--------
----


Zdroj: Lev Nikolajevič Tolstoj : Království boží ve vás, s.42
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk