Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Jean Jacques Rousseau    
..z tejto vlastnosti vyvierajú všetky spoločenské cnosti.. Veď z čoho pramení veľkodušnosť, zhovievavosť, ľudskosť, ak nie z ľútosti prechovávanej k slabším jednotlivcom, vinníkom a celému ľudstvu vôbec?
O
O
----

Zdroj: Jean Jacques Rousseau : O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi , s.63
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk