Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Marius Victorinus    
Teda steny robia kresťanov? Je protiklad medzi vonkajším náboženstvom, ktoré verí, že bohovia prebývajú vo svätyniach, a filozoficky kultivovanou spiritualitou, ktorá zameriava pozornosť človeka k prítomnosti božstva vo svete a vo vlastnej duši.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk