Marius Victorinus

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Marius Victorinus

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

300 až 400

Vyhotovil preklady novoplatónskych filozofov do latinčiny, ktoré si Augustín vysoko cení, tie sú však dnes žiaľ stratené. Aj po prijatí kresťanstva neprestal byť Victorinus prívržencom novoplatonizmu. (ad novoplatonizmus)


Filozofická škola: novoplatonizmus


Diela : Pred svojim obrátením Victorinus napísal viacero kníh zaoberajúcich sa rečníctvom. K nim patrí Ars grammatica (Učebnica gramatiky), komentár k Ciceronovej práci De inventione (O vyhľadávaní látky) v dvoch knihách a De definitionibus (O definíciách).

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk