Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Každý človek nejaký čin buď ľutuje, alebo sa ním chváli, podľa toho ako bol vychovaný.
O


Zdroj: Spinoza: Etika 3kap. Definicie afektov, Definicia 27
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk