Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Robert Owen    
Človek je dielom okolností a podmienok v ktorých vyrastá.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Robert Owen    
Človek je dielom okolností a podmienok v ktorých vyrastá.
O
O
----

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk