Robert Owen

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Robert Owen

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1771 až 1858

NewtownDiela : Wales

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk