Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Karol Marx    
Filozofia je duchovná kvintesencia doby.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Karol Marx    
Filozofia je duchovná kvintesencia doby.
O
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk