Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Pokial sa rozmýšľanie zameriava na to, aby uspokojilo potrebu nevyhnutnosti, je vlastným filozofickým, špekulatívnym myslením.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Pokial sa rozmýšľanie zameriava na to, aby uspokojilo potrebu nevyhnutnosti, je vlastným filozofickým, špekulatívnym myslením.
O
O
----

Zdroj: Hegel,G.w.F.:Encyklopédia filozofických vied. In:Antologia z diel filozofofov 6.,Prel.Munz,T.Bratislava,Epocha 1907, s.658
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk