Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Človek je nástroj vývinu absolútneho ducha.
--------
----


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek_%28filozofia%29
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk