Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Koho vedie strach a koná dobro, aby sa vyhol zlu, toho nevedie rozum.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4P63
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk