Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Okrem radosti a žiadostivosti ako trpných stavov sú iné afekty radosti a žiadostivosti, ktoré sa vzťahujú na nás, pokiaľ je činný.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,3P58
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk