Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Na jednotlivé veci tvoriace ľuské telo, a teda aj na samo ľudské telo pôsobia veľmi mnohými spôsobmi vonkajšie telesá.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Na jednotlivé veci tvoriace ľuské telo, a teda aj na samo ľudské telo pôsobia veľmi mnohými spôsobmi vonkajšie telesá.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Na jednotlivé veci tvoriace ľuské telo, a teda aj na samo ľudské telo pôsobia veľmi mnohými spôsobmi vonkajšie telesá.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Na jednotlivé veci tvoriace ľuské telo, a teda aj na samo ľudské telo pôsobia veľmi mnohými spôsobmi vonkajšie telesá.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Na jednotlivé veci tvoriace ľuské telo, a teda aj na samo ľudské telo pôsobia veľmi mnohými spôsobmi vonkajšie telesá.
--------
----


Zdroj: B.Spinoza: Etika,2PSIII
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk