renesančná filozofia
renesančná filozofia

Kategória: stredoveká filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Renesančná filozofia je vojnou mysliteľov voči profesorom. Renesančný (v preklade znovuzrodený) filozof sa stavia proti profesorom. Filozof je všetkým čo profesorovi chýba: filozofom občianským, na ktorého sa obracia mesto, a filozofom prírodným, lekárom, mágom či astrológom, ktorý chce veci poznať, aby na nich pôsobil. Stredoveký človek je človek komentárov, spojených s Knihou, podľa ktorého sa pravda nachádza iba v Knihe a je podmienená zjavením, zatiaľčo renesančný filozof pravdu slobodne hľadá, lebo vie, že pravda je iba otvorenou postupnosťou odpovedí, ktoré je potrebné hľadať v skúseností vecí a v dejinách ľudí. (De Libera - Stredoveká filosofie s.478)

Podškoly

renesančný aristotelizmus
renesančný platonizmus
renesančná prírodná filozofia
renesančná sociálna filozofia


Povedali o nej

Friedrich Nietzsche : Pochopilo sa už, a je vôľa to chápať, čo bola Renesancia? Prehodnotenie kresťanských hodnôt, pokus priviesť k víťazstvu, pomocou všetkých prostriedkov, všetkých inštinktov, všetkého génia, proti-hodnoty, ušľachtilé hodnoty. (ad renesančná filozofia,renesančný aristotelizmus, renesančný platonizmus) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk