renesančný aristotelizmus
renesančný aristotelizmus

Kategória: renesančná filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Pokiaľ ide o koniec latinského stredoveku, dvoma spoľahlivými znakmi sú rozchod s logikou a s arabizmom. Averroes (arabský filozof, komentátor Aristotela) Aristotela nečítal v pôvodnom znení, a dokonca ani v kazovom latinskom znení, lebo Averroes nevedel žiadne jazyky ; čítal ho preliateho z latinčiny do arabštiny. Táto strašná transfúzia urobila s dobrej gréčtiny zlú latinčinu a zo zlej latinčiny ešte horšiu arabštinu. Renesančný aristotelici sa preto vracajú k čítaniu gréckeho textu Aristotela. (Delibera - Stredoveká filosofie s. 479)Povedali o nej

Friedrich Nietzsche : Pochopilo sa už, a je vôľa to chápať, čo bola Renesancia? Prehodnotenie kresťanských hodnôt, pokus priviesť k víťazstvu, pomocou všetkých prostriedkov, všetkých inštinktov, všetkého génia, proti-hodnoty, ušľachtilé hodnoty. (ad renesančná filozofia,renesančný aristotelizmus, renesančný platonizmus) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk