neskorá scholastika
neskorá scholastika

Kategória: scholastika

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Neskorá scholastika je posledná etapa stredovekej scholastiky spadajúca do 14. a 15. storočia. Jej predstavitelia (napr. John Duns Scotus) vystupujú proti tomizmu a namiesto neho vyzdvihujú teóriu dvojakej pravdy. Sílí vliv nominalismu (oproti realismu). Postupně dochází ke stagnaci, probíhá spíše rozvoj přírodních věd a křesťanské mystiky. ./wikipedia.cz

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk