vrcholná scholastika
vrcholná scholastika

Kategória: scholastika

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Spadá do 13. storočia. Bolo to obdobie rozkvetu škôl a vznikania univerzít. Vznikali tiež nové rehole, zaujímaví sú najmä dominikáni a františkáni. Prví menovaní mali blízko skôr k aristotelizmu, františkáni k platonizmu.Budovali sa obrovské encyklopédie (teologické sumy) zahrňujúce celé scholasticko-teologické vedenie doby. Je to obdobie prijatia Aristotela do scholastickej filozofie (recepcia aristotelizmu)./wikipedia

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk