Albert Veľký

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Albert Veľký

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1193 až 1280

vrcholná scholastika,Kolín,Nemecko. Doctor universalis. Dominikán, učiteľ T. Akvinského.


Filozofická škola: vrcholná scholastika


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk