matematizmus
matematizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Matematizmus je univerzalizácia matematického prístupu. (filit) - Zdá sa, že Pytagoras zo Samu si nadovšetko vážil náuku o číslach... všetky veci pripodobňoval k číslam. 58 B 2 (z Aristoxena u Stobaia) - V 17. storočí dominovala vo filozofii matematika, ktorá dala svetu filozofov ako boli Rene Descartes, Benedictus de Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, Blaise Pascal. - Ak sa pozdvihneme nad hrubý materializmus, potom môžeme uznávať realitu toho, čo možno vyjadriť matematicky. Len to, čo sa dá vypočítať a vyjadriť nejakou matematickou formulou, je skutočné a exaktné. Toto poňatie možno nazvať matematizmom, i keď jeho zástanci väčšinou toto označenie nepoužívajú. Veria, že svet sa prejavuje matematicky s neomylnou presnosťou, a formulujú matematické pravdy. V dnešnej dobe počítačovej techniky stojí tento názor v popredí, a to nielen vo vedeckom živote, ale zasahuje prakticky do všetkých oblastí ľudskej činnosti. Bádanie bez matematiky je síce možné považovať za nevedecké, nedá sa ním však vysvetliť ani najjednoduchší pocit, nie ešte zložitejšie duševné pochody a skutočnosti duchovného života. Je síce možné vypočítať napr. kmitočty vlnenia červenej alebo modrej farby, nie však vlastný vnútorný zážitok červenej alebo modrej. (http://antroposof.sk/dalsie_temy/matematizmus.html)
Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo existuje?

Niekto : Skutočné je iba to čo je merateľné. >>

Rene Descartes : Iba to, čo poznávam jasne a zreteľne, t.j. matematicky je skutočné. >>

Na otázku Čo je to skutočnosť?

Niekto : Skutočné je iba to čo je merateľné. >>

Rene Descartes : Iba to, čo poznávam jasne a zreteľne, t.j. matematicky je skutočné. >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk