Pierre Teilhard de Chardin

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Pierre Teilhard de Chardin

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1881 až 1955

Francúzsky jezuitský kňaz, vedec, paleontológ, teológ, filozof a pedagóg. Bol darwinista a autorom niekoľkých vplyvných teologických a filozofických kníh. Podieľal sa na objavení Pekingského muža. Vytvoril vitalistickú myšlienku bodu Omega. S Vladimírom Vernadským vyvinul koncept noosféry. V roku 1962 Kongregácia pre náuku viery odsúdila niekoľko Teilhardových diel na základe ich údajných nejednoznačností a doktrinálnych chýb. Niektorí významní katolícki predstavitelia, vrátane pápeža Benedikta XVI. a pápeža Františka, odvtedy pozitívne komentovali niektoré jeho myšlienky. Reakcia vedcov na jeho spisy bola väčšinou kritická. Teilhard slúžil v prvej svetovej vojne ako nosič zranených. Dostal niekoľko pochvál a získal Medaille militaire a Čestnú légiu, najvyššie francúzske vyznamenanie za zásluhy, vojenské aj civilné.Diela :

Povedali o ňom

Niekto : Čo je teda tým ústredným problémom, na ktorý chcel Pierre Teilhard de Chardin priniesť odpoveď, problémom okolo ktorého sa točí celé jeho teologické myslenie? Celkom nepochybne ... je ním to, čo dnes všeobecne označujeme za termínom sekularizácia. Teilhardov termín "náboženstvo Zeme" ("Boh smerovania dopredu") a sekularizácia, obľúbený termín dnešných teológov, vyjadurujú jednu a tu istú ideologickú a sociálnu skutočnosť. (sekulárnosť = veda , technika a spoločenské usporiadanie) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk