Biblia - Nový zákon

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Biblia - Nový zákon

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

30 až 200Filozofická škola: Kresťanstvo


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk