Karl Jaspers

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Karl Jaspers

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1883 až 1969

existencionalizmus


Filozofická škola: existencionalizmus


Diela : Všeobecná patopsychológia
Psychológia svetonázorov
Filozofia I.-III. (1932)
Rozum a existencia
Nietzsche
Descartovo myslenie a filozofia
Filozofia existencie
Šifry transcedencie
Otázka viny
Duchovná situácia doby
Filozofická viera
Filozofia a veda
Malá škola filozofického myslenia
Původ a cieľ dejín
Schelling
Úvod do filozofie
Veľkí filozofi
Atómová bomba a budúcnosť ľudstva
Filozofia a svet
Rozum a sloboda
Pravda a veda
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk