Marsilio Ficino

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Marsilio Ficino


1433 až 1499

renesančný platonizmus


Filozofická škola: renesančný platonizmus


Diela : Taliansko

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk