Marsilio Ficino

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Marsilio Ficino

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1433 až 1499

renesančný platonizmus


Filozofická škola: renesančný platonizmus


Diela : Taliansko

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk