Mikulas Kuzansky

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Mikulas Kuzansky


1401 až 1464

renesančná prírodná filozofia,Kues/Mosel,Nemecko. Predstavitel renesančný platonizmus (novoplatonizmu) a mysticizmu. Matematicke spekulacie.


Filozofická škola: renesančný platonizmus renesančná prírodná filozofia matematizmus


Diela :

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk