Tomas Kempensky

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Tomas Kempensky


1379 až 1471

nemecký kňaz, augustinián (rehoľník) a mystik, predstaviteľ hnutia Devotio modernaDiela : Nasledovanie Krista
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk