Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sigmund Freud    
..stará formulácia, podľa ktorej sa psychoneuróza zakladá na konflikte medzi pudmi Ja a sexuálnymi pudmi, neobsahovala nič, čo by dnes bolo treba zavrhnúť. Rozdiel medzi oboma druhmi pudov, pôvodne chápaný akosi kvalitatívne, treba teraz len určiť inak, totiž topicky.
O


Zdroj: Sigmund Freud: Za princípom slasti, s 93
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk