Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Vo väčšine ostatných civilizácií (mimo západnej) hral zákon pri utváraní myslenia a chovania oveľa menšiu rolu.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Vo väčšine ostatných civilizácií (mimo západnej) hral zákon pri utváraní myslenia a chovania oveľa menšiu rolu.
O
O
----

Zdroj: Samuel P. Huntington : Stert civilizací , s.69
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk