Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Ten, ktorý sídli vo všetkých živých bytostiach, zostáva navždy nezničiteľný. Preto by si nemal nikdy pre nikoho smútiť.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk