Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
SLUHA NÁRODA - Názov filmu v ktorom hral Zelenskyi prezidenta Ukrajiny, predtým než sa naozaj prezidentom stal.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
SLUHA NÁRODA - Názov filmu v ktorom hral Zelenskyi prezidenta Ukrajiny, predtým než sa naozaj prezidentom stal.
O
O

Zdroj: Series servants of the people - 1 and Series 2 | Premiere 2015 - https://www.youtube.com/watch?v=GZ-3YwVQV0M&list=PLEnGs-z02gl4zGEOFEbOkKHFu3_8ASPw6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk