Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant - deontológia : Kategorický imperatív je veta, ktorá má formu bezpodmienečného príkazu. Je to základný etický zákon, mravná zásada, ktorá núti človeka vykonať nejaký čin (alebo mu v tom bráni) bez ohľadu na osobný záujem alebo zisk vyplývajúci z tohto činu.
--------
----
Immanuel Kant - deontológia : Kategorický imperatív je veta, ktorá má formu bezpodmienečného príkazu. Je to základný etický zákon, mravná zásada, ktorá núti človeka vykonať nejaký čin (alebo mu v tom bráni) bez ohľadu na osobný záujem alebo zisk vyplývajúci z tohto činu.
--------
----


Zdroj: parafraza https://sk.wikipedia.org/wiki/Kategorick%C3%BD_imperat%C3%ADv
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk