Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant    
Hypotetický imperatív je imperatív, ktorý nadraďuje príkazu nejaký účel, prinajmenšom ako možný alebo žiadúci: premieňa tak príkaz na číry prostriedok, závislý trebárs od spôsobilosti alebo opatrnosti (Ak chceš mier, chystaj vojnu.).
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Immanuel Kant    
Hypotetický imperatív je imperatív, ktorý nadraďuje príkazu nejaký účel, prinajmenšom ako možný alebo žiadúci: premieňa tak príkaz na číry prostriedok, závislý trebárs od spôsobilosti alebo opatrnosti (Ak chceš mier, chystaj vojnu.).
O
O
----

Zdroj: parafraza https://sk.wikipedia.org/wiki/Hypotetick%C3%BD_imperat%C3%ADv
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk