Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Heinrich Jacobi    
Pochopiť vec znamená vysvetliť vec prostredníctvom niečoho iné, prostredníctvom jej najbližších príčin. Z toho vyplýva, že Boh sa nedá pochopiť, Boh je bezprostredný (poznávame ho bezprostredne), sme voči nemu vo vzťahu viery a nie vzťahu poznania.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk