Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Sú dva druhy dôkazov. Matematické dôkazy majú tú vlastnosť, že celé dokazovanie prebieha v nás. Dokazované je v tomto prípade nečinné. Ale to neplatí pre všetky spôsoby dokazovania, lebo niečo sa vie aj samo dokázať : niekto vie dokázať svoju nevinu, svoju lásku, svoje majstrovstvo, vernosť atď.. Dôkazy Boha spadajú do druhého typu dôkazov.
O


Zdroj: In Jurgen Kaube: Hegels Welt, s. 442
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk