Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Lev Nikolajevič Tolstoj    
Aby ľudia ukľudnili svoje svedomie, vymýšľajú si ospravedlňujúce úvahy vydávajúce nesprávne konanie (telesné) za správne (duchovné):
nepripravenosť - ešte to nedokážem, teraz na to nemám čas
kvôli rodine - kto nekradne, okráda rodinu
kvôli kolektívu - nechcem zradiť
kvôli štátu - pričom zodpovednosť za zločiny je rozdelená medzi množstvo ľudí
kvôli zdraviu
a iné
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Lev Nikolajevič Tolstoj    
Aby ľudia ukľudnili svoje svedomie, vymýšľajú si ospravedlňujúce úvahy vydávajúce nesprávne konanie (telesné) za správne (duchovné):
nepripravenosť - ešte to nedokážem, teraz na to nemám čas
kvôli rodine - kto nekradne, okráda rodinu
kvôli kolektívu - nechcem zradiť
kvôli štátu - pričom zodpovednosť za zločiny je rozdelená medzi množstvo ľudí
kvôli zdraviu
a iné
O
O

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk