Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Johann Gotlieb Fichte    
Vedomie je postupnosť rozlišujúcich a najmä proti sebe kladúcich aktov...neexistujú veci, ktoré by neboli vecami pre vedomie - neexistujú veci samy osebe a neexistujú veci, od ktorých by sme sa nerozlíšili tým, že sme silou svojho vzťahovania sa k sebe samému ich protikladom.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Johann Gotlieb Fichte    
Vedomie je postupnosť rozlišujúcich a najmä proti sebe kladúcich aktov...neexistujú veci, ktoré by neboli vecami pre vedomie - neexistujú veci samy osebe a neexistujú veci, od ktorých by sme sa nerozlíšili tým, že sme silou svojho vzťahovania sa k sebe samému ich protikladom.
O
O

Zdroj: parafráza Fichteho myslenia In: Jürgen Kaube : Hegels Welt s.129
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk