Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Johann Gotlieb Fichte : Pod základnou otázkou filozofie rozumieme otázku po vzťahu matérie a vedomia. Pre matériu sa v tejto súvislosti používajú aj pojmy hmota, teleso alebo telo, pre vedomie aj pojmy duch alebo duša.
----
----


Zdroj: http://www.philolex.de/grufraph.htm
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk