Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Johann Gotlieb Fichte : Pod základnou otázkou filozofie rozumieme otázku po vzťahu matérie a vedomia. Pre matériu sa v tejto súvislosti používajú aj pojmy hmota, teleso alebo telo, pre vedomie aj pojmy duch alebo duša.
--------
----
Johann Gotlieb Fichte : Pod základnou otázkou filozofie rozumieme otázku po vzťahu matérie a vedomia. Pre matériu sa v tejto súvislosti používajú aj pojmy hmota, teleso alebo telo, pre vedomie aj pojmy duch alebo duša.
--------
----
Johann Gotlieb Fichte : Pod základnou otázkou filozofie rozumieme otázku po vzťahu matérie a vedomia. Pre matériu sa v tejto súvislosti používajú aj pojmy hmota, teleso alebo telo, pre vedomie aj pojmy duch alebo duša.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Johann Gotlieb Fichte    
Pod základnou otázkou filozofie rozumieme otázku po vzťahu matérie a vedomia. Pre matériu sa v tejto súvislosti používajú aj pojmy hmota, teleso alebo telo, pre vedomie aj pojmy duch alebo duša.
O
O

Zdroj: http://www.philolex.de/grufraph.htm
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk