Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Johann Gotlieb Fichte : Každé poznanie nespočíva na ľubovoľných predpokladoch, ale celkom konkrétne na predpokladoch, ktoré robí poznávajúce vedomie samo o sebe. Všetkému čo o svete hovoríme, leží v základe návrh našeho vlastného postavenia v ňom.
--------
----


Zdroj: parafráza Fichteho myslenia In: Jürgen Kaube : Hegels Welt s.124
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk