Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Johann Gotlieb Fichte : Vedomie je položenie naproti (protikladenie), nie je to len spájanie zmyslových vnemov do kombinácií. Protiklad(enie) vedomia a objektu, je možné len vtedy ak sú oba cez niečo spojené. Cez čo? V najkomplikovanejšom prípade, t.j. v prípade že si je vedomie samo sebe objektom, v prípade "Ja", ktoré premýšľa o sebe samom, vie o sebe, cíti sa, je si samo sebe vedomé... Tomuto vzťahu "Ja" k sebe samému, sebavedomiu, predchádza bezobjektová, ničím nepodmienená a teda slobodná jednota "Ja" so sebou samým. Silne zjednodušene : Treba sa už poznať, aby sme vedeli, že premýšľaní o sebe samom naozaj premýšľame o sebe.
--------
----


Zdroj: parafráza Fichteho myslenia In: Jürgen Kaube : Hegels Welt s.111
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk